Zapisujemy pliki cookies na Twoim urządzeniu i uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację plików cookies. Kliknij i dowiedz się więcej.

Zamknij

Polityka prywatności i plików cookies

§ 1

Saint-Gobain Polska sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Szklanych Domów 1, 42-530 Dąbrowa Górnicza, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 124376, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 210 549 000 zł, NIP 5262297860, zwana dalej „Saint-Gobain”, wprowadza niniejszą Politykę prywatności i plików cookies, zwaną dalej „Polityką”.

 

§ 2

Pojęcie „Użytkownika” oznacza internautę odwiedzającego stronę internetową www.tadmarpartner.pl oraz jej podstrony, zwaną dalej „Portalem”.

 

§ 3

  1. Użytkownik w celu skontaktowania się z Saint-Gobain lub przystąpienia do Programu Tadmar Partner 2.0. musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.

  2. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udzielenia odpowiedzi Użytkownikowi oraz dopuszczenia Użytkownika do uczestnictwa w programie Tadmar Partner 2.0.

  3. Użytkownik może także skontaktować się z Saint-Gobain wykorzystując w tym celu podane w Portalu dane kontaktowe np. adres e-mail. W takiej korespondencji również podane zostaną dane osobowe np. adres e-mail.

  4. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza lub poda w trakcie kontaktu z Saint-Gobain, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach prawa, a przede wszystkim rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

 

§ 4

 1. Administratorem danych osobowych jest Saint-Gobain.

 2. Saint-Gobain może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

§ 5

Saint-Gobain informuje Użytkowników, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Portalu lub danych osobowych dla Saint-Gobain, zajmujące się bezpieczeństwem portalu, agencje marketingowe, dostawcy narzędzi do analityki ruchu na stronie internetowej, wysyłania smsów, mmsów oraz e-mailu oraz prowadzenia marketingu, podmioty zajmujące się prowadzeniem korespondencji w imieniu Saint-Gobain, podmioty obsługujące call-center, Poczta Polska, firmy kurierskie, podmioty będące właścicielami wydanej Uczestnikowi karty przedpłaconej, urzędy oraz organy państwowe i samorządowe wykonujące władzę publiczną oraz poczta i kurierzy.

 

§ 6

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, przeniesienia danych, a także usunięcia poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Saint-Gobain.

 2. Użytkownik ma również prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 3. Użytkownik ma również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania będą prawnie uzasadnione interesy Saint-Gobain lub podmiotu trzeciego, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 

§ 7

  1. Saint-Gobain przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu:

 1. niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na pytanie Użytkownika lub rozwiązanie sprawy przedstawionej Saint-Gobain w trakcie kontaktu Użytkownika z Saint-Gobain;

 2. wykonania umowy o uczestnictwo w Programie Tadmar Partner 2.0 oraz realizacji poszczególnych świadczeń na rzecz Uczestnika, w tym wydania karty przedpłaconej;

 3. prowadzenia marketingu, w tym doskonalenia newslettera poprzez analizowanie czy Użytkownik zapoznaje się z jego treścią i którymi wiadomościami najbardziej się interesuje oraz dopasowywanie treści newslettera do zainteresowań Użytkownika.

  1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu, w tym doskonalenie newslettera poprzez analizowanie czy Użytkownik zapoznaje się z jego treścią i którymi wiadomościami najbardziej się interesuje oraz dopasowywanie treści newslettera do zainteresowań Użytkownika, udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika oraz rozwiązanie przedstawionej przez Użytkownika sprawy.

  2. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Użytkownik może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Saint-Gobain ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail oraz numery telefonu informacji marketingowych, a na podstawie osobnej zgody do wykonywania połączeń głosowych na numer telefonu Użytkownika w celu przekazywania mu informacji handlowych. W przypadku wyrażenia taki zgód lub jednej z nich podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Zgody te mogą być w każdej chwili wycofane przez Użytkownika, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

 

§ 8

 1. Dane osobowe w zakresie uczestnictwa w programie Tadmar Partner 2.0. przetwarzane będą przez czas uczestnictwa w tym programie, realizacji poszczególnych świadczeń na rzecz uczestników Programu oraz czas niezbędny do wykazania ich wykonania, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń oraz przedawnienia zobowiązań podatkowych.

 2. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Saint-Gobain lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail, lub odwołania zgody na nawiązywanie połączeń głosowych w celu przekazywania informacji handlowych. Dane osobowe przetwarzane w związku z nawiązaniem kontaktu przez Użytkownika z Saint-Gobain będą przetwarzane przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika i rozwiązanie poruszonej w niej sprawy.

 

§ 9

Saint-Gobain stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 

§ 10

Użytkownik ma możliwoś

skontaktowania się z Saint-Gobain w sposób anonimowy lub z wykorzystaniem pseudonimu. Jednak korespondencja w niektórych sprawach może wymagać podania swoich danych osobowych. Użytkownik nie ma możliwości anonimowego lub z wykorzystaniem pseudonimu uczestnictwa w programie Tadmar Partner 2.0.

 

§ 11

 1. Saint-Gobain wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Saint-Gobain.

 2. Saint-Gobain przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:

  1. marketingowym polegającym na zbieraniu informacji o tym, jakie działania Użytkownik podejmował w Portalu, czyli jakie linki były przez niego klikane i jakie strony Portalu odwiedzał, dopasowywaniu treści Portalu do zainteresowań i potrzeb Użytkownika, w tym poprzez generowanie spersonalizowanych treści, w tym również prowadzenia remarketingu, czyli wyświetlania Użytkownikowi reklam dotyczących Portalu i Saint-Gobain na innych stronach internetowych,

  2. dla celów statystycznych, w szczególności umożliwienia Saint-Gobain przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z korzystają z Portalu.

 

§ 12

 1. Saint-Gobain informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

 2. Saint-Gobain wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Saint-Gobain poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 3. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

 

§ 13

Saint-Gobain informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Portalu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

 

§ 14

 1. Portal korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc., zwaną dalej „Google”.

 2. Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika w celu umożliwienia Portalowi przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niego korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z Portalu przez Użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na jej serwerach. W związku z tym, jeżeli wśród danych z plików cookies znajdą się dane osobowe, to mogą być one przekazywane do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). Dane będą trafiały do spółek Google certyfikowanych w ramach tej decyzji, co zobowiązuje je do właściwego zabezpieczenia danych osobowych.

 3. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z Portalu przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.

 4. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

 5. Użytkownik może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, który dostępny jest pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .

 

§ 15

 1. W przypadku pytań i opinii dotyczących Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: odo.sgp@saint-gobain.com

 2. Polityka znajduje się na stronie www.tadmarpartner.pl oraz w siedzibie Saint-Gobain.

Partnerzy Programu Tadmar Partner 2.0*